Mỗi tháng gia đình bạn sử dụng hết bao nhiêu tiền điện?

Bằng cách cho chúng tôi biết bạn sử dụng điện trung bình mỗi tháng bao nhiêu tiền điện, chúng tôi sẽ đưa ra các thông số và phương án tốt nhất, tiết kiệm nhất…
Vui lòng nhập số tiền

THÔNG SỐ DỰ TÍNH

null

Công suất phù hợp

(kWp)
null

Số lượng tấm pin

(tấm)
null

Diện tích mái khả dụng

(m2)
null

Tiền tiết kiệm mỗi năm

(VNĐ)
null

Sản lượng điện hàng năm

(kWp)

KẾT QUẢ

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_